Multilingual European Bird Dictionary 
megabyte_data  


Bird names in Armenian

Click the name-column headers to sort / resort the name listings.
[358 records found]
Loading data. Please wait . . .

Loading 358 data-lines . . .
Click link to view . . . Armenian names Latin names
All namesԱզնվասարեկCarduelis spinus
All namesԱլպիական ՃայPyrrhocorax graculus
All namesԱլպիական ՆրբագեղիկPrunella collaris
All namesԱկանջավոր ԲուAsio otus
All namesԱղավնաբազեFalco columbarius
All namesԱմուրիկFringilla coelebs
All namesԱյգու ԴրախտապանEmberiza hortulana
All namesԱյգու ՇահրիկSylvia borin
All namesԱյծկիCaprimulgus europaeus
All namesԱնապատային ԽածկտիկBucanetes githagineus
All namesԱնապատային ԿաքավAmmoperdix griseogularis
All namesԱնապատային ՄորեհավHippolais languida
All namesԱնապատային Քարա ռչնակOenanthe deserti
All namesԱնդրկավկասյան ՓասիանPhasianus colchicus
All namesԱնտառաբուStrix aluco
All namesԱնտառակտցարScolopax rusticola
All namesԱնտառային ԱղավնիColumba palumbus
All namesԱնտառային ԱրտույտLullula arborea
All namesԱնտառային ԿաչաղակGarrulus glandarius
All namesԱնտառային Ձիա ռչնակAnthus trivialis
All namesԱնտառային ՆրբագեղիկPrunella modularis
All namesԱռափնյա ԾիծեռնակRiparia riparia
All namesԱռափնյա ԿտցարTringa stagnatilis
All namesԱվդոտկաBurhinus oedicnemus
All namesԱրժալուսիկErithacus rubecula
All namesԱրտույտաբազեFalco subbuteo
All namesԲալոբանFalco cherrug
All namesԲեղավոր ԵրաժտահավPanurus biarmicus
All namesԲզակտուցRecurvirostra avosetta
All namesԲվեճBubo bubo
All namesԲտիկա և ԿիվիվVanellus spinosus
All namesԳաճաճ ԱրծիվAquila pennata
All namesԳաճաճ ՃահճահովվիկPorzana pusilla
All namesԳանգրափետուր ՀավալուսնPelecanus crispus
All namesԳանգրափետուր ՀավալուսնPelecanus philippensis
All namesԳառնանգղGypaetus barbatus
All namesԳարնանային ԳեղգեղիկPhylloscopus trochilus
All namesԳեղանի ԱրոսChlamydotis undulata
All namesԳեղանի ԿռունկAnthropoides virgo
All namesԳետային ՃռիկահավLocustella fluviatilis
All namesԳետային ՋրածիծառSterna hirundo
All namesԳերեզմանաարծիվAquila heliaca
All namesԳիժանգղNeophron percnopterus
All namesԳյուղական ԾիծեռնակHirundo rustica
All namesԴաժտային ԱրտույտAlauda arvensis
All namesԴաժտային Ձիա ռչնակAnthus campestris
All namesԴաժտային ՃնճղուկPasser montanus
All namesԴաժտային ՄկնաճուռակCircus cyaneus
All namesԴալուկ ՄորեհավHippolais pallida
All namesԴեղին ԽաղտտնիկMotacilla flava
All namesԴեղին ՏառեղArdeola ralloides
All namesԴեղնագլուխ ԱրքայիկRegulus regulus
All namesԴեղնագլուխ ԽաղտտնիկMotacilla citreola
All namesԴեղնափոր ԳեղգեղիկPhylloscopus trochiloides
All namesԵգիպտական ՏառեղBubulcus ibis
All namesԵղեգնահավGallinula chloropus
All namesԵղեգնուտի ԴրախտապանEmberiza schoeniclus
All namesԵղեգնուտի Եղեգնա ռչնակAcrocephalus scirpaceus
All namesԵղնջա ռչնակTroglodytes troglodytes
All namesԵղջրավոր ԱրտույտEremophila alpestris
All namesԵղևնու ԽաչկտուցLoxia curvirostra
All namesԵվրոպական ԲվիկOtus scops
All namesԵվրոպական ՃահճահովվիկPorzana parva
All namesԵվրոպական ՃնճղաճուռակAccipiter brevipes
All namesԵրգող ԿեռնեխTurdus philomelos
All namesԵրգող ՇահրիկSylvia hortensis
All namesԵրկարագի ԵրաժտահավAegithalos caudatus
All namesԵրկարապոչ Ծովահեն ՈրորStercorarius longicaudus
All namesԵրկբծավոր ԱրտույտMelanocorypha bimaculata
All namesԵրկնագույն ԱլկիոնAlcedo atthis
All namesԵրկնագույն ԵրաժտահավCyanistes caeruleus
All namesԹավժաոտ ԲուAegolius funereus
All namesԹավժաոտ ՃուռակButeo lagopus
All namesԹերեքի ԿտցարXenus cinereus
All namesԹժժան ԿարապCygnus olor
All namesԹխակապույտ ԱղավնիColumba livia
All namesԹխակապույտ ՈրորLarus canus
All namesԹուրաջFrancolinus francolinus
All namesԹուրքմենական ՃնճղաճուռակAccipiter badius
All namesԺայռային ԴրախտապանEmberiza buchanani
All namesԺայռային ԾիծեռնակPtyonoprogne rupestris
All namesԺայռային ՃնճղուկPetronia petronia
All namesԺայռային Մեծ ՍիտեղSitta tephronota
All namesԺայռային Փոքր ՍիտեղSitta neumayer
All namesԺուլանLanius collurio
All namesԻսպանական ՃնճղուկPasser hispaniolensis
All namesԼայնակտուց ԲադAnas clypeata
All namesԼայնապոչ Եղեգնա ռչնակCettia cetti
All namesԼեռնային ԴրախտապանEmberiza cia
All namesԼեռնային ԽաղտտնիկMotacilla cinerea
All namesԼեռնային Ձիա ռչնակAnthus spinoletta
All namesԼեռնային ՎժասարեկCarduelis flavirostris
All namesԼորCoturnix coturnix
All namesԼորաճուռակAccipiter nisus
All namesԼուտոկMergellus albellus
All namesԽայտաբադTadorna tadorna
All namesԽայտաբղետ ՃանճորսFicedula hypoleuca
All namesԽայտաբղետ ՆրբագեղիկPrunella ocularis
All namesԽայտաբղետ ՓայտփորDendrocopos major
All namesԽայտաբղետ ՔարակեռնեխMonticola saxatilis
All namesԾիկագոտի ԾիծեռնակCecropis daurica
All namesԾիվային ԱղավնաորորLarus genei
All namesԾխագույն ԿտցարTringa nebularia
All namesԾնկլտան ԳեղգեղիկPhylloscopus collybita
All namesԾովային ԲադClangula hyemalis
All namesԾովային ՍուզաբադAythya marila
All namesԾովային ՔարադրCharadrius alexandrinus
All namesԾվծվիկCerthia familiaris
All namesԾվվան ՍագAnser erythropus
All namesԿանաչ ՄեղվակերMerops persicus
All namesԿանաչ ՄեղվակերMerops superciliosus
All namesԿանաչ ՄորեհավHippolais icterina
All namesԿանաչ ՍերինոսCarduelis chloris
All namesԿանաչ ՓայտփորPicus viridis
All namesԿանեփնուկCarduelis cannabina
All namesԿապույտ ՔարակեռնեխMonticola solitarius
All namesԿապտափող ՍոխակLuscinia svecica
All namesԿասպիական ԾովածիծառHydroprogne caspia
All namesԿասպիական ՔարադրCharadrius asiaticus
All namesԿավկասյան ԳեղգեղիկPhylloscopus sindianus
All namesԿավկասյան ՄայրեհավTetrao mlokosiewiczi
All namesԿարճամատ ՃնճղուկCarpospiza brachydactyla
All namesԿարճապոչ Ծովահեն ՈրորStercorarius parasiticus
All namesԿարմիր ԲադTadorna ferruginea
All namesԿարմիր ՑինMilvus milvus
All namesԿարմրա և ՄագլցողTichodroma muraria
All namesԿարմրա և ՈսպնուկRhodopechys sanguineus
All namesԿարմրագլուխ ԱրքայիկRegulus ignicapilla
All namesԿարմրագլուխ ՍուզաբադAythya ferina
All namesԿարմրախածի ԱվազակտցարCalidris ferruginea
All namesԿարմրախածի Ձիա ռչնակAnthus cervinus
All namesԿարմրախածի ՍագBranta ruficollis
All namesԿարմրախածի ՍուզահավGavia stellata
All namesԿարմրակատարCarduelis carduelis
All namesԿարմրակատար ՇամփրուկLanius senator
All namesԿարմրակտուց ՃայPyrrhocorax pyrrhocorax
All namesԿարմրակտուց ՍուզաբադNetta rufina
All namesԿարմրաճակատ ՍերինոսSerinus pusillus
All namesԿարմրաոտ ԲազեFalco amurensis
All namesԿարմրաոտ ԲազեFalco vespertinus
All namesԿարմրաոտ ԿտցարTringa totanus
All namesԿարմրավիզ ՍուզակPodiceps auritus
All namesԿարմրափորիկ ԿարմրատուտPhoenicurus erythrogastrus
All namesԿեռնեխանման Եղեգնա ռչնակAcrocephalus arundinaceus
All namesԿիսասպիտակավիզ ՃանճորսFicedula semitorquata
All namesԿլորաքի ԼողակտցարPhalaropus lobatus
All namesԿորեկնուկEmberiza calandra
All namesԿռնչան ԲադAnas platyrhynchos
All namesԿռվակտցարPhilomachus pugnax
All namesԿվակվաNycticorax nycticorax
All namesԿտցար ԿաչաղակHaematopus ostralegus
All namesԿրետակերPernis apivorus
All namesԿրկնակտցարGallinago media
All namesՀայկական ՈրորLarus armenicus
All namesՀաստակտուց ՔարադրCharadrius leschenaultii
All namesՀատբեկիչCoccothraustes coccothraustes
All namesՀարավային ՍոխակLuscinia megarhynchos
All namesՀնդկական Եղեգնա ռչնակAcrocephalus agricola
All namesՀոբալColumba oenas
All namesՀոպոպUpupa epops
All namesՁյան ԴրախտապանPlectrophenax nivalis
All namesՁյան ՃնճղուկMontifringilla nivalis
All namesՃախրուկVanellus gregarius
All namesՃահճային ԲուAsio flammeus
All namesՃահճային Եղեգնա ռչնակAcrocephalus palustris
All namesՃահճային ՄկնաճուռակCircus aeruginosus
All namesՃերմակ ԱվազակտցարCalidris alba
All namesՃնճղուկ ԱվազակտցարCalidris minuta
All namesՃոճահավRemiz pendulinus
All namesՃուռականման ՇահրիկSylvia nisoria
All namesՃչան ԿարապCygnus cygnus
All namesՃռռան ԳեղգեղիկPhylloscopus sibilatrix
All namesՃքճքան ՄրտիմնAnas querquedula
All namesՄարգագետնային Ձիա ռչնակAnthus pratensis
All namesՄարգագետնային ՄկնաճուռակCircus pygargus
All namesՄարգագետնային ՉքչքանSaxicola rubetra
All namesՄարմարյա ՄրտիմնMarmaronetta angustirostris
All namesՄեծ ԱրոսOtis tarda
All namesՄեծ ԱրորիկNumenius arquata
All namesՄեծ Են աարծիվAquila clanga
All namesՄեծ ԵրաժտահավParus major
All namesՄեծ ԻլիկակտցարLimosa limosa
All namesՄեծ ՁկնկուլPhalacrocorax carbo
All namesՄեծ ՃահճահովվիկPorzana porzana
All namesՄեծ ՃուռակButeo buteo
All namesՄեծ ՋրցուլBotaurus stellaris
All namesՄեծ Սղացակտուց ԲադMergus merganser
All namesՄեծ ՍուզակPodiceps cristatus
All namesՄետապոչ ԲադAnas acuta
All namesՄիջերկրածովյան ԲազեFalco biarmicus
All namesՄիջին ԱրորիկNumenius phaeopus
All namesՄիջին Ծովահեն ՈրորStercorarius pomarinus
All namesՄիջին ՓայտփորDendrocopos medius
All namesՄիջրկրածովյան ԵրաժտահավPoecile lugubris
All namesՄոխրաայտ ՍուզակPodiceps grisegena
All namesՄոխրագույն ԱգռավCorvus corone
All namesՄոխրագույն ԱգռավCorvus cornix
All namesՄոխրագույն ԱրտույտCalandrella rufescens
All namesՄոխրագույն ԲադAnas strepera
All namesՄոխրագույն ԿաքավPerdix perdix
All namesՄոխրագույն ԿռունկGrus grus
All namesՄոխրագույն ՃանճորսMuscicapa striata
All namesՄոխրագույն ՇահրիկSylvia communis
All namesՄոխրագույն ՇամփրուկLanius excubitor
All namesՄոխրագույն ՍագAnser anser
All namesՄոխրագույն ՏառեղArdea cinerea
All namesՄոխրագույն ՔարադրPluvialis squatarola
All namesՄոնղոլական ԽածկտիկBucanetes mongolicus
All namesՄորակտցարGallinago gallinago
All namesՄորգագետնային ԾիծառակտցարGlareola pratincola
All namesՄորգահավCrex crex
All namesՄորու ՇահրիկSylvia curruca
All namesՄուլող ՄրտիմնAnas carolinensis
All namesՄուլող ՄրտիմնAnas crecca
All namesՆերկարարCoracias garrulus
All namesՆրբակտուց Եղեգնա ռչնակAcrocephalus melanopogon
All namesՇակապոչ ՍոխակCercotrichas galactotes
All namesՇերտագլուխ Եղեգնա ռչնակAcrocephalus schoenobaenus
All namesՇիկակարմիր ՏառեղArdea purpurea
All namesՇիկապոչ ՇամփրուկLanius isabellinus
All namesՇիկապոչ Քարա ռչնակOenanthe xanthoprymna
All namesՇչան ԲադAnas penelope
All namesՈսկեփայլ ՔարադրPluvialis apricaria
All namesՈտնացուպակHimantopus himantopus
All namesՈրորակտուց ՋրածիծառGelochelidon nilotica
All namesՊարող Քարա ռչնակOenanthe isabellina
All namesՊինդիրաCharadrius morinellus
All namesՊիրոլOriolus oriolus
All namesՊտավոր ԿտցարTringa erythropus
All namesՋրահովվիկRallus aquaticus
All namesՋրաճնճղուկCinclus cinclus
All namesՋրարծիվPandion haliaetus
All namesՍապսանFalco peregrinus
All namesՍերմնաքաղCorvus frugilegus
All namesՍինակեռնեխTurdus pilaris
All namesՍիրիական ՓայտՓորDendrocopos syriacus
All namesՍղացակտուց ԲադMergus serrator
All namesՍոխականման ՃռիկահավLocustella luscinioides
All namesՍոկեգույն ՄեղվակերMerops apiaster
All namesՍոնաբադBucephala clangula
All namesՍոսնձակեռնեխTurdus viscivorus
All namesՍովորական ԴրախտապանEmberiza citrinella
All namesՍովորական ԽածկտիկPyrrhula pyrrhula
All namesՍովորական ԿաչաղակPica pica
All namesՍովորական ԿարմրատուտPhoenicurus phoenicurus
All namesՍովորական ԿիվիվVanellus vanellus
All namesՍովորական ԿկուCuculus canorus
All namesՍովորական Հողմավար ԲազեFalco tinnunculus
All namesՍովորական ՃայCorvus monedula
All namesՍովորական ՃռիկահավLocustella naevia
All namesՍովորական ՈսպնուկCarpodacus erythrinus
All namesՍովորական ՈրորLarus ridibundus
All namesՍովորական ՍարյակSturnus vulgaris
All namesՍովորական ՍերինոսFringilla montifringilla
All namesՍովորական ՍիտեղSitta europaea
All namesՍովորական ՍոխակLuscinia luscinia
All namesՍովորական ՏատրակStreptopelia turtur
All namesՍովորական Քարա ռչնակOenanthe oenanthe
All namesՍովորական ՖլամինգոPhoenicopterus roseus
All namesՍուլ անական ՀավPorphyrio porphyrio
All namesՍպիտակ ԱրագիլCiconia ciconia
All namesՍպիտակ ԽաղտտնիկMotacilla alba
All namesՍպիտակ Մեծ ՏառեղArdea alba
All namesՍպիտակ Փոքր ՏառեղEgretta garzetta
All namesՍպիտակա ասակ ԴրախտապանEmberiza leucocephalos
All namesՍպիտակա և ՋրածիծառChlidonias leucopterus
All namesՍպիտակաայտ ՋրածիծառChlidonias hybrida
All namesՍպիտակաաչք ՍուզաբադAythya nyroca
All namesՍպիտակաբեղ ՇահրիկSylvia mystacea
All namesՍպիտակագլուխ ԱնգղGyps fulvus
All namesՍպիտակագլուխ ԲադOxyura leucocephala
All namesՍպիտակախածի ԿեռնեխTurdus torquatus
All namesՍպիտակահոնք ԿեռնեխTurdus iliacus
All namesՍպիտակաճակատ ՍագAnser albifrons
All namesՍպիտակամեջք ՓայտփորDendrocopos leucotos
All namesՍպիտակապոչ ԱվազակտցարCalidris temminckii
All namesՍպիտակապոչ ԱրծիվHaliaeetus albicilla
All namesՍպիտակապոչ ԵղտյուրիկVanellus leucurus
All namesՍպիտակավիզ ԿտցարActitis hypoleucos
All namesՍպիտակավիզ ՃանճորսFicedula albicollis
All namesՍպիտակափող ՍոխակIrania gutturalis
All namesՍպիտակափոր ԴռլոնPterocles alchata
All namesՍպիտակափոր Մանգաղա ևTachymarptis melba
All namesՍրնգահավBombycilla garrulus
All namesՍև ԱգռավCorvus corax
All namesՍև ԱնգղAegypius monachus
All namesՍև ԱրագիլCiconia nigra
All namesՍև ԵրաժտահավPeriparus ater
All namesՍև ԿեռնեխTurdus merula
All namesՍև Մանգաղա ևApus apus
All namesՍև ՋրածիծառChlidonias niger
All namesՍև ՑինMilvus migrans
All namesՍև ՓայտփորDryocopus martius
All namesՍև ՓարփարFulica atra
All namesՍևա իկունք Քարա ռչնակOenanthe pleschanka
All namesՍևագլուխ ԴրախտապանEmberiza melanocephala
All namesՍևագլուխ ՇահրիկSylvia atricapilla
All namesՍևագլուխ ՈրորLarus melanocephalus
All namesՍևագլուխ ՉքչքանSaxicola rubicola
All namesՍևագլուխ ՔրքջանLarus ichthyaetus
All namesՍևախածի ԱվազակտցարCalidris alpina
All namesՍևախածի ԿեռնեխTurdus ruficollis
All namesՍևախածի ՍուզահավGavia arctica
All namesՍևախայտ Քարա ռչնակOenanthe hispanica
All namesՍևաճակատ ՇամփրուկLanius minor
All namesՍևավիզ ՍուզակPodiceps nigricollis
All namesՍևավիզ Քարա ռչնակOenanthe finschii
All namesՍևափոր ԴռլոնPterocles orientalis
All namesՍևուկ ԿարմրատուտPhoenicurus ochruros
All namesՍևուկ ԿտցարTringa ochropus
All namesՎայրի ՀնդկահավTetraogallus caspius
All namesՎարդագույն ՀավալուսնPelecanus onocrotalus
All namesՎարդագույն ՍարյակPastor roseus
All namesՎարսակտցարLymnocryptes minimus
All namesՎիզգցուկJynx torquilla
All namesՏարգալակտուցPlatalea leucorodia
All namesՏափաստանային ԱրծիվAquila nipalensis
All namesՏափաստանային ԱրծիվAquila rapax
All namesՏափաստանային ԱրտույտMelanocorypha calandra
All namesՏափաստանային ԾիծառակտցարGlareola nordmanni
All namesՏափաստանային Հողմավար ԲազեFalco naumanni
All namesՏափաստանային ՃուռակButeo rufinus
All namesՏափաստանային ՄկնաճուռակCircus macrourus
All namesՏիղմակտցարLimicola falcinellus
All namesՏնային ԲվիկAthene noctua
All namesՏնային ՃնճղուկPasser domesticus
All namesՏուրպանMelanitta fusca
All namesՑախաքլորաորսAccipiter gentilis
All namesՓողկապավոր ՔարադրCharadrius hiaticula
All namesՓուփուլավոր ԱրտույտGalerida cristata
All namesՓուփուլավոր ԵրաժտահավLophophanes cristatus
All namesՓուփուլավոր ԿկուClamator glandarius
All namesՓուփուլավոր ՍուզաբադAythya fuligula
All namesՓոքր ԱռտույտCalandrella brachydactyla
All namesՓոքր ԱրոսTetrax tetrax
All namesՓոքր Են աարծիվAquila pomarina
All namesՓոքր ԻլիկակտցարLimosa lapponica
All namesՓոքր ԾովաորորLarus fuscus
All namesՓոքր ԿարապCygnus columbianus
All namesՓոքր ՁկնկուլPhalacrocorax pygmaeus
All namesՓոքր ՃանճորսFicedula parva
All namesՓոքր ՈրորLarus minutus
All namesՓոքր ՋրածիծառSternula albifrons
All namesՓոքր ՋրցուլIxobrychus minutus
All namesՓոքր ՍուզակTachybaptus ruficollis
All namesՓոքր ՏատրակStreptopelia senegalensis
All namesՓոքր ՓայտփորDendrocopos minor
All namesՓոքր ՔարադրCharadrius dubius
All namesՔաղաքային ԾիծեռնակDelichon urbicum
All namesՔաջահավPlegadis falcinellus
All namesՔարակաքավAlectoris chukar
All namesՔարարծիվAquila chrysaetos
All namesՔարաքուջուջArenaria interpres
All namesՔրքջան ՈրորLarus cachinnans
All namesՔրքջան ՈրորLarus michahellis
All namesՕղակավոր ՏատրակStreptopelia decaocto
All namesՕջակեր ԱրծիվCircaetus gallicus
All namesՖիֆիTringa glareola

Generated by
megabyte_data

Send all technical queries to website administration at megabyte_data@compuserve.com

.