Multilingual European Bird Dictionary 
megabyte_data  


Bird names in Azerbaijani

Click the name-column headers to sort / resort the name listings.
[358 records found]
Loading data. Please wait . . .

Loading 358 data-lines . . .
Click link to view . . . Azerbaijani names Latin names
All namesAdi alacəhrəLanius collurio
All namesAdi ardıcquşuBombycilla garrulus
All namesAdi arıquşuCyanistes caeruleus
All namesAdi arıyeyənPernis apivorus
All namesAdi balıqçılAlcedo atthis
All namesAdi baltadimdikCoccothraustes coccothraustes
All namesAdi bilibitdanTroglodytes troglodytes
All namesAdi bülbülLuscinia luscinia
All namesAdi burunboyuqJynx torquilla
All namesAdi civdimdikCrex crex
All namesAdi göycəqarğaCoracias garrulus
All namesAdi hop-hopUpupa epops
All namesAdi ilanyeyənCircaetus gallicus
All namesAdi keçisağanCaprimulgus europaeus
All namesAdi muymuluFalco tinnunculus
All namesAdi mərciməkquşuCarpodacus erythrinus
All namesAdi odquyruqPhoenicurus phoenicurus
All namesAdi porzanPorzana porzana
All namesAdi qarquşuPyrrhula pyrrhula
All namesAdi qumluq cüllütüCalidris alba
All namesAdi sarButeo buteo
All namesAdi sarıköynəkOriolus oriolus
All namesAdi sığırçınSturnus vulgaris
All namesAdi sisəkLocustella naevia
All namesAdi sittaSitta europaea
All namesAdi su sərçəsiCinclus cinclus
All namesAdi süzərCerthia familiaris
All namesAdi vələmirquşuEmberiza citrinella
All namesAğ çaydaçapanMotacilla alba
All namesAğ durnaGrus leucogeranus
All namesAğ leyləkCiconia ciconia
All namesAğ qazChen caerulescens
All namesAğ qazAnser caerulescens
All namesAğbaş Asiya kərkəsiGyps fulvus
All namesAğbel ağacdələnDendrocopos leucotos
All namesAğbığ silviSylvia mystacea
All namesAğboğaz bülbülIrania gutturalis
All namesAğboğaz milçəkqapanFicedula albicollis
All namesAğdöş qaratoyuğuTurdus torquatus
All namesAğgöz qara ördəkAythya nyroca
All namesAğqalın qazAnser albifrons
All namesAğqanad torağayıMelanocorypha leucoptera
All namesAğqanaq sternaChlidonias leucopterus
All namesAğqarın bağrıqaraPterocles alchata
All namesAğqarın uzunqanadTachymarptis melba
All namesAğqaş qaratoyuqTurdus iliacus
All namesAğqaş qazAnser erythropus
All namesAğquyruq çökükburunVanellus leucurus
All namesAğquyruq dəniz qartalıHaliaeetus albicilla
All namesAğquyruq qumluq cüllütüCalidris temminckii
All namesAğyanaq sternaChlidonias hybrida
All namesAla milçəkqapanFicedula hypoleuca
All namesAla ördəkTadorna tadorna
All namesAla sığırçınıPastor roseus
All namesAlaburun sternaThalasseus sandvicensis
All namesAladöş çərənçiPrunella ocularis
All namesAlp çərənçisiPrunella collaris
All namesAlp vürokuMontifringilla nivalis
All namesAnqutTadorna ferruginea
All namesAraliq dənizi arıquşuPoecile lugubris
All namesAralıq dənizi qağayısıLarus melanocephalus
All namesAralıq dənizi qızılquşuFalco biarmicus
All namesBağ silviSylvia borin
All namesBağ vələmirquşuEmberiza hortulana
All namesBahar yarpaqgüdəniPhylloscopus trochilus
All namesBataqlıq bayquşAsio flammeus
All namesBataqliq baүquşuAegolius funereus
All namesBataqlıq qamışcılAcrocephalus palustris
All namesBaxça vələmirquşuEmberiza cirlus
All namesBekasGallinago gallinago
All namesBeligara qağayısıLarus fuscus
All namesBığlı arıquşuPanurus biarmicus
All namesBildirçinCoturnix coturnix
All namesBildirçinçalanAccipiter nisus
All namesBizdimdikRecurvirostra avosetta
All namesBizquyruqAnas acuta
All namesBöyük ağ vağArdea alba
All namesBöyük iyrəncəPodiceps cristatus
All namesBöyük kronşnepNumenius arquata
All namesBöyük oxcüllütLimosa limosa
All namesBöyük pazdimdikMergus merganser
All namesBöyük qarabatdaqPhalacrocorax carbo
All namesBöyük qartalçaAquila clanga
All namesBöyük qayılıq sittasıSitta tephronota
All namesBoz durnaGrus grus
All namesBoz keklikPerdix perdix
All namesBoz milçəkqapanMuscicapa striata
All namesBoz ördəkAnas strepera
All namesBoz qağayıLarus canus
All namesBoz qarğaCorvus cornix
All namesBoz qazAnser anser
All namesBoz silviSylvia communis
All namesBoz torağayıCalandrella rufescens
All namesBoz trinqaTringa glareola
All namesBoz vağArdea cinerea
All namesBoz yapalaqcaStrix aluco
All namesBozboyun vələmirquşuEmberiza buchanani
All namesBozyanaq iyrəncəPodiceps grisegena
All namesBuynuzlu torağayEremophila alpestris
All namesBərqudAquila chrysaetos
All namesBəzgəkTetrax tetrax
All namesBəzəkli çibisVanellus indicus
All namesÇaxraxçılOenanthe oenanthe
All namesÇay cüllütüTringa stagnatilis
All namesÇay qaraquşuPandion haliaetus
All namesÇay sternasıSterna hirundo
All namesÇaydaq cüllütüHimantopus himantopus
All namesCekChlamydotis undulata
All namesÇibisVanellus vanellus
All namesÇil qaratoyuqTurdus viscivorus
All namesCırnldayan cüreAnas querquedula
All namesCırtdanPorzana pusilla
All namesCırtdan qartalAquila pennata
All namesÇobanaldadanBurhinus oedicnemus
All namesÇökükburun cüllütVanellus gregarius
All namesÇöl belibağlısıCircus macrourus
All namesÇöl göyərçiniColumba livia
All namesÇöl haçaquyruq cüllütGlareola nordmanni
All namesÇöl muymuluFalco naumanni
All namesÇöl qartalıAquila nipalensis
All namesÇöl qartalıAquila rapax
All namesÇöl sarıButeo rufinus
All namesÇöl sərçəsiPasser montanus
All namesÇöl torağayıMelanocorypha calandra
All namesÇəhrayı qutanPelecanus onocrotalus
All namesÇəmən antıAnthus pratensis
All namesÇəmən belibağlısıCircus pygargus
All namesÇəmən çəkçəkisiSaxicola rubetra
All namesÇəmən qamışcılAcrocephalus scirpaceus
All namesCənub bülbülüLuscinia megarhynchos
All namesÇərənçi silviSylvia curruca
All namesDağ antıAnthus spinoletta
All namesDağ çaydaçapanıMotacilla cinerea
All namesDağ kətaquşuCarduelis flavirostris
All namesDağ vürokuSerinus pusillus
All namesDağ vələmirquşuEmberiza cia
All namesDam bayquşuAthene noctua
All namesDan sərçəsiPasser domesticus
All namesDaşçevirən cüllütArenaria interpres
All namesDerbnikFalco columbarius
All namesDolaşaCorvus monedula
All namesDovdaqOtis tarda
All namesDöyüşkən cüllütPhilomachus pugnax
All namesDüymədimdikCharadrius morinellus
All namesDəniz bozcaCharadrius alexandrinus
All namesDəniz göyərçiniLarus genei
All namesDəniz qara ördəkAythya marila
All namesDəyirmidimdik üzərPhalaropus lobatus
All namesEnliburun ördəkAnas clypeata
All namesEnliquyruq qamış quşuCettia cetti
All namesFısıldayan qu quşuCygnus olor
All namesFitçi cüreAnas carolinensis
All namesFitçi cüreAnas crecca
All namesGöl qağayısıLarus ridibundus
All namesGöy qaya qaratoyuğuMonticola solitarius
All namesGöydimdikOxyura leucocephala
All namesGüləyən ördəkBucephala clangula
All namesGümüşü qağayıLarus cachinnans
All namesGümüşü qağayıLarus michahellis
All namesGərkincəkFalco amurensis
All namesGərkincəkFalco vespertinus
All namesHaçaquyruq cüllütGlareola pratincola
All namesHaraycı qu quşuCygnus cygnus
All namesIkixallı torağayıMelanocorypha bimaculata
All namesIri ağacdələnDendrocopos major
All namesIri arıquşuParus major
All namesIri danquşuBotaurus stellaris
All namesIri meşə göyərçiniColumba palumbus
All namesIri mərciməkquşuCarpodacus rubicilla
All namesIri trinqaTringa nebularia
All namesIri yapalaqBubo bubo
All namesIri zəvzəkHippolais pallida
All namesIslandiya qumluq cüllütüCalidris canutus
All namesKeçəl çaxraxçılOenanthe pleschanka
All namesKelikAlectoris chukar
All namesKiçik ağ vağEgretta garzetta
All namesKiçik ağacdələnDendrocopos minor
All namesKiçik bozcaCharadrius dubius
All namesKiçik danquşuIxobrychus minutus
All namesKiçik iyrəncəTachybaptus ruficollis
All namesKiçik kronşnepNumenius tenuirostris
All namesKiçik oxcüllütLimosa lapponica
All namesKiçik qağayıLarus minutus
All namesKiçik qarabatdaqPhalacrocorax pygmaeus
All namesKiçik qartalçaAquila pomarina
All namesKiçik qayılıq sittasıSitta neumayer
All namesKiçik qu quşuCygnus columbianus
All namesKiçik sternaSternula albifrons
All namesKiçik uzunqnadApus affinis
All namesKiçik zəvzəkHippolais caligata
All namesKölgəlik yarpaqgüdənPhylloscopus collybita
All namesKüknar çataldimdiyiLoxia curvirostra
All namesKürən vağArdea purpurea
All namesKəkili torağayıGalerida cristata
All namesKəkilli arıquşuLophophanes cristatus
All namesKəkilli qara ördəkAythya fuligula
All namesKənd qaraquşuHirundo rustica
All namesKətanquşuCarduelis cannabina
All namesLeşyeyən qartalNeophron percnopterus
All namesMarekAnas penelope
All namesMeşə antıAnthus trivialis
All namesMeşə bayquşuOtus scops
All namesMeşə cüllütüScolopax rusticola
All namesMeşə çərənçisiPrunella modularis
All namesMeşə göyərçiniColumba oenas
All namesMeşə kanareykasıCarduelis chloris
All namesMeşə sərçəsiFringilla coelebs
All namesMeşə torağayıLullula arborea
All namesMeşə zəvzəkHippolais icterina
All namesMil cüllütüLimicola falcinellus
All namesMisir vağıBubulcus ibis
All namesMorodunkaXenus cinereus
All namesMüqəddəs ibisThreskiornis aethiopicus
All namesMərmər cüreMarmaronetta angustirostris
All namesMəzar qartalıAquila heliaca
All namesNazik pazdimdikMergellus albellus
All namesNazikdimdik qamışcılAcrocephalus melanopogon
All namesOrtaboy ağacdələnDendrocopos medius
All namesOrtaboy dənizçiStercorarius pomarinus
All namesOrtaboy kronşnepNumenius phaeopus
All namesOtluq cüllütüTringa totanus
All namesOxuyan qaratoyuqTurdus philomelos
All namesOxuyan silviSylvia hortensis
All namesOynaq çaxraxçılOenanthe isabellina
All namesPayız bülbülüCarduelis carduelis
All namesPəsnək arıquşuRemiz pendulinus
All namesQafqaz tetrasıTetrao mlokosiewiczi
All namesQafqaz ularıTetraogallus caucasicus
All namesQağayıburun sternaGelochelidon nilotica
All namesQamış toyuğuGallinula chloropus
All namesQamışlıq belibağlısıCircus aeruginosus
All namesQamışlıq vələmirquşuEmberiza schoeniclus
All namesQara ağacdələnDryocopus martius
All namesQara arıquşuPeriparus ater
All namesQara çalağanMilvus migrans
All namesQara kərkəsiAegypius monachus
All namesQara leyləkCiconia nigra
All namesQara qaratoyuğuTurdus merula
All namesQara qarğaCorvus corone
All namesQara sternaChlidonias niger
All namesQara torağayıMelanocorypha yeltoniensis
All namesQara trinqaTringa ochropus
All namesQara uzunqanadApus apus
All namesQaraalın alacəhrəLanius minor
All namesQarabaş çəkçəkisiSaxicola rubicola
All namesQarabaş qağayıLarus ichthyaetus
All namesQarabaş silviSylvia atricapilla
All namesQarabaş vələmirquşuEmberiza melanocephala
All namesQaraboyun çaxraxçılOenanthe finschii
All namesQaraboyun iyrəncəPodiceps nigricollis
All namesQaraca odquyruqPhoenicurus ochruros
All namesQaradöş qaqarGavia arctica
All namesQaradöş qaratoyuqTurdus ruficollis
All namesQaradöş qumluq cüllütüCalidris alpina
All namesQaradöş sərçəsiPasser hispaniolensis
All namesQaragözFalco subbuteo
All namesQaranazPlegadis falcinellus
All namesQaraqarın bağrıqaraPterocles orientalis
All namesQaratoyuğabənzər qamışcılAcrocephalus arundinaceus
All namesQarıldaqNycticorax nycticorax
All namesQarşnepLymnocryptes minimus
All namesQaşqaldaqFulica atra
All namesQaya (Dağ) qaraquşuPtyonoprogne rupestris
All namesQaya qaratoyuğuMonticola saxatilis
All namesQaya sərçəsiPetronia petronia
All namesQayalıq vələmirquşuEmberiza caesia
All namesQılquyruq ördəkMelanitta fusca
All namesQırğı silviSylvia nisoria
All namesQırmızı çalağanMilvus milvus
All namesQırmızıbaş alacəhrəLanius senator
All namesQırmızıbaş qara ördəkAythya ferina
All namesQırmızıboyun iyrəncəPodiceps auritus
All namesQırmızıburun dalğıcNetta rufina
All namesQırmızıdimdik balıqçılHalcyon smyrnensis
All namesQırmızıdimdik qarğaPyrrhocorax pyrrhocorax
All namesQırmızıdöş antıAnthus cervinus
All namesQırmızıdöş kazarkaBranta ruficollis
All namesQırmızıdöş qaqarGavia stellata
All namesQırmızıdöş qumluq cüllütüCalidris ferruginea
All namesQırmızıqanad mərciməkquşuRhodopechys sanguineus
All namesQırmızıqanaq tixodromTichodroma muraria
All namesQırmızıqarın odquyruqPhoenicurus erythrogastrus
All namesQırqovulPhasianus colchicus
All namesQısabarmaq süzərCerthia brachydactyla
All namesQısabarmaq sərçəsiCarpospiza brachydactyla
All namesQıvrımlələk qutanPelecanus crispus
All namesQıvrımlələk qutanPelecanus philippensis
All namesQızılı çovdarçıPluvialis apricaria
All namesQızılı qızlarquşuMerops apiaster
All namesQızılqazPhoenicopterus roseus
All namesQızılquyruq çaxraxçılOenanthe xanthoprymna
All namesQizlin qamışcılAcrocephalus schoenobaenus
All namesQulaqlı bayquşAsio otus
All namesQuqu quşuCuculus canorus
All namesQurqurStreptopelia turtur
All namesQuzğunCorvus corax
All namesQəşəng durnaAnthropoides virgo
All namesSağ-sağan cüllütHaematopus ostralegus
All namesSağsağanPica pica
All namesSahil qaranquşuRiparia riparia
All namesSahildəyişən cüllütActitis hypoleucos
All namesŞahinFalco peregrinus
All namesSarı çaydaçapanıMotacilla flava
All namesSarı dimdikPyrrhocorax graculus
All namesSarı vağArdeola ralloides
All namesSarıbaş çaydaçapanıMotacilla citreola
All namesSarıbaş kralcıqRegulus regulus
All namesSarıqarın yarpaqgüdənPhylloscopus trochiloides
All namesŞepolTringa erythropus
All namesSerə bülbülüLuscinia svecica
All namesŞimal qazıClangula hyemalis
All namesSinqəMelanitta nigra
All namesSiriya ağacdələnDendrocopos syriacus
All namesSoltan toyuğuPorphyrio porphyrio
All namesSu fərəsiRallus aquaticus
All namesŞəfəq bülbülüErithacus rubecula
All namesSəhra çaxraxçılOenanthe deserti
All namesSəhra silviSylvia nana
All namesSəhra zəvzəkHippolais languida
All namesŞəhər qaranquşuDelichon urbicum
All namesSərçəvari qumluq cüllütüCalidris minuta
All namesTarla (Çöl) antıAnthus campestris
All namesTarla belibağlısıCircus cyaneus
All namesTarla torağayıAlauda arvensis
All namesTarla vələmirquşuEmberiza calandra
All namesTetraçalanAccipiter gentilis
All namesToğlugütürənGypaetus barbatus
All namesTuğay bülbülüCercotrichas galactotes
All namesTüklüayaq sarButeo lagopus
All namesTulesPluvialis squatarola
All namesTuraçFrancolinus francolinus
All namesTürküstan tüviyiAccipiter badius
All namesTüvikAccipiter brevipes
All namesTənbəl bekasGallinago media
All namesÜtəlkiFalco cherrug
All namesUzunburun pazdimdikMergus serrator
All namesUzunquyruq arıquşuAegithalos caudatus
All namesUzunquyruq dəniz qartalıHaliaeetus leucoryphus
All namesUzunquyruq qartalAquila fasciata
All namesVürokFringilla montifringilla
All namesXallı qaratoyuğuTurdus pilaris
All namesXırda milçəkqapanFicedula parva
All namesXırda porzanPorzana parva
All namesXırda qurqurStreptopelia senegalensis
All namesXəzər bozcasıCharadrius asiaticus
All namesXəzər sternasıHydroprogne caspia
All namesXəzər ularıTetraogallus caspius
All namesYalançı bülbülCarduelis spinus
All namesYaşıl ağacdələnPicus viridis
All namesYaşıl qızlarquşuMerops persicus
All namesYaşıl qızlarquşuMerops superciliosus
All namesYaşılbaş ördəkAnas platyrhynchos
All namesYaxalı cüllütCharadrius hiaticula
All namesYoğundimdik bozcaCharadrius leschenaultii
All namesYoxalıqlı qurqurStreptopelia decaocto
All namesZağcaCorvus frugilegus
All namesZığzığGarrulus glandarius
All namesƏsindimdikPlatalea leucorodia

Generated by
megabyte_data

Send all technical queries to website administration at megabyte_data@compuserve.com

.